Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Laureatów  56. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego  AGH .

Sekcja I Górnictwo

I miejsce
Piotr Bachanek
Strefa uskokowa a stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań kopalnianych i obliczeń numerycznych.
II miejsce
Angelika Janas, Krzysztof Podracki
Koncepcja zagospodarowania nieeksploatowanej części złoża wapieni i margli jurajskich „Barcin-Piechcin-Pakość”.
III miejsce
Michał Jekiełek
Udostępnienie złoża węgla kamiennego upadowymi z wykorzystaniem maszyny TBM na przykładzie projektu KWK Przeciszów Grupy KOPEX.

 

 

Sekcja II Geologia I
I miejsce
Marzena Połeć, Damian Pietrzak
Budowa fizycznego modelu przepływu wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń
II miejsce
Kamil Mitan
 Model strukturalny rejonu Sól – Kamesznica
III miejsce
Natalia Jakus
Utlenianie pirytu w warunkach AMD z udziałem drożdży z rodzaju Rhodotorula

 

 

SEKCJA II  Geologia II
I miejsce
Karol Faehnrich
Zmiany metasomatyczne w metapelitach
II miejsce
Adam Jędrzejek, Patrycja Otrębska
Mieć miedź, czyli jak szacowano zasoby złoża miedzi wczoraj i dzisiaj – na przykładzie złoża Cu – Ag Sieroszowice
III miejsce
Sara Mandera, Dominika Skrepnicka
Weryfikacja modelu Kouketsu (2013) dla środowiska niskotemperaturowej hydrotermy

 

 

SEKCJA III Geodezja
I miejsce
Paweł Wiącek
System monitoringu obiektów budowlanych poddanych procesowi rektyfikacji
II miejsce
Karolina Mamczarz
Implementacja algorytmu upraszczania linii bazującego na tesalacji heksagonalnej do środowiska ArcGIS w języku programowania Python
III miejsce
Paulina Padoł
Inwentaryzacja metodą skanningu laserowego

 

 

SEKCJA IV Geofizyka
I miejsce
Michał Walter & Tomasz Siwek
Występowanie magnetytu w intruzjach andezytowych góry Wdżar
II miejsce
Anna Donczew
Zmienność temperatury i oporności elektrycznej przypowierzchniowych utworów geologicznych – przykład badań na terenie AGH
III miejsce
Agnieszka Drabina
Badanie stanowiska archeologicznego metodami geofizycznymi w Pietrowicach Wielkich

 

 

SEKCJA V Geoturystyka
I miejsce (ex aequo)
Katarzyna Turek
Projekt tablic edukacyjnych dla rezerwatu przyrody „Przełom Białki pod Krempachami”
Dawid Mazur
Szczątki mamuta włochatego w osadach aluwialnych rzeki Wisłoka
(Podgrodzie k/Dębicy)
II miejsce
Artur Hachaj
Badanie charakteru zbiornika powyrobiskowego kamieniołomu w Kozach pod katem uprawiania turystyki podwodnej
III miejsce
Adrianna Kawka
Polodowcowe perły Norwegii

 

 

SEKCJA VI Budownictwo
I miejsce
Michał Łojewski
Analiza stanu posadowienia obiektu zabytkowego
II miejsce
Patrycja Batko
Symulacje numeryczne testu zginania belki żelbetowej
III miejsce
Katarzyna Kot
Ocena stanu zachowania oraz projekt renowacji zabytkowego stropu drewnianego

 

 

SEKCJA VII  Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja
I miejsce
Jędrzej Jakubów
Czynniki chłodnicze w świetle prawa środowiskowego
Alina Majewska, Marek Olipra
Audyt energetyczny i termomodernizacja budynku na przykładzie szkoły
II miejsce
Arkadiusz Mikołajczyk, Tomasz Odrzywołek
Projekt stanowiska odciągu miejscowego z wykorzystaniem ssawki prostokątnej wraz z badaniem jej widma
III miejsce
Tomasz Odrzywołek
Badanie poziomu ciśnienia akustycznego wywołanego działaniem systemu wentylacji i klimatyzacji
Agata Szabała, Anna Wilczyńska
Badanie poziomu hałasu wentylatorów w komorze bezechowej

 

 

SEKCJA VIII Geomatyka i Geoinformatyka
I miejsce
Jakub Kukla, Paweł Wojewoda
System Zarządzania Kolejką wykorzystujący legitymacje studenckie oparte na technologii kart zbliżeniowych NFC w celu usprawnienia pracy w dziekanacie
II miejsce
Agnieszka Ochałek
Modelowanie i wizualizacja przestrzenna siłowni w kompleksie podziemnym osówka na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
III miejsce
Grzegorz Pawłowski, Piotr Strzelecki
Problematyka map podkładowych w internetowych aplikacjach mapowych

 

 

SEKCJA IX Wiertnictwo, Nafta i Gaz
I miejsce
Kornelia Kamińska; Bartosz Świderski
Analiza możliwości wykorzystania surfaktantów naturalnych w celu poprawy właściwości pianotwórczych ropy naftowej podczas eksploatacji metodą gazodźwigu
II miejsce
Maciej Krzemień; Zofia Piechówka; Dawid Pycha
Określenie ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej efektywności systemów klasycznych otworowych wymienników ciepła oraz z bezpośrednim parowaniem
III miejsce
Małgorzata Staniszewska; Martyna Warmuz
Wykorzystanie długołańcuchowych kwasów karboksylowych do modyfikacji przepuszczalności względnych skał węglanowych

 

 

SEKCJA X Inżynieria Mineralna
I miejsce
Kornel Tobiczyk
Analiza efektywności procesu przesiewania w innowacyjnych konstrukcjach sitowych
II miejsce
Bartłomiej Ryszka
Ocena efektywności procesu mielenia dla produktów wysokociśnieniowego rozdrabniania dla rudy miedzi z O/ZWR Rudna
III miejsce
Wojciech Skuza
Wpływ sposobu rozdrabniania rudy miedzi na efekty przygotowania do wzbogacenia

 

 

SEKCJA XI Mechanizacja i Energetyka
I miejsce
Jagoda Filas
Analiza rozkładu prędkości taśmy na bębnie napędowym  z wykorzystaniem kamery do szybkich zdjęć
II miejsce
Piotr Stawski
Maszyny rozdrabniające do przygotowania paliwa z biomasy roślinnej
III miejsce
Paweł Mazurek
Implementacja światłowodów FBG w urządzeniach transportu linowego

 

 

SEKCJA XII Odnawialne Źródła Energii
I miejsce
Bartłomiej Ciapała
Przesłanki geologiczne i hydrogeologiczne w poszukiwaniu i badaniu źródeł potencjalnie termalnych na przykładzie badania źródła wojtek –  nr 10120045  
II miejsce
Karolina Wojtas
Smart City i odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Krakowie.
III miejsce
Katarzyna Cieplińska
Analiza efektywności wybranych przestrzeni buforowych w energooszczędnym budynku jednorodzinnym w aspektach energetycznym, ekonomicznym i ekologicznym

 

 

SEKCJA XIII Akustyka Architektoniczna
I miejsce
Aleksandra Majchrzak, Beata Ludwińska, Zbigniew Łatka, Monika Sobolewska
Weryfikacja Metody Tomatisa dotyczącej lateralizacji słuchowej muzyków
II miejsce
Karolina Prawda
Projekt struktury dźwiękochłonnej dla wnętrz ze sklepieniem kopulastym
III miejsce
Wojciech Andrzejczak
Numeryczne modelowanie pomieszczenia odsłuchowego
w zakresie niskich częstotliwości

 

 

SEKCJA XIV Elektroakustyka
I miejsce
Bartłomiej Chojnacki, Michał Ziobro
Piezoelektryczne wszechkierunkowe źródło dźwięku do akustycznych badań w skali
w zakresie ultradźwięków
II miejsce
Mikołaj Wilczyński,  Krzysztof Antosz
Modulowanie ekspresji gitary przy pomocy grawitacji
III miejsce
Jędrzej Rutkowski, Wojciech Wronka
Optyczne tremolo

 

 

SEKCJA XV Inżynieria Dźwięku
I miejsce
Paweł Łyżwa
Trzaski stawów skroniowo-żuchwowych – po co je nagrywać i dlaczego jest to trudniejsze, niż się wydaje?
II miejsce
Daniel Adamczyk, Marcin Misiurewicz, Barbara Kapica, Krzysztof Mikulec
Udźwiękowienie gry open-source “Open Arena”
III miejsce
Barbara Kapica, Zuzanna Raciborska, Daniel Krause
Polish Horror Story – projektowanie efektów dźwiękowych dla filmów grozy

 

 

SEKCJA XVI Inżynieria Produkcji
I miejsce
Dagmara Gwiazdoń, Marta Mańka
Projekt „W minutę do efektu”, czyli o zastosowaniu Lean Management w życiu uczniów
II miejsce
Agata Nawrot, Katarzyna Styk
Lean Management Room
III miejsce
Katarzyna Zientek
Optymalizacja procesu montażu w MAN Trucks Sp. z o.o

 

 

SEKCJA XVII Zarządzanie i Marketing
I miejsce
Paulina Turek, Mateusz Mizio
Microscup – czyli zarządzanie małym przedsiębiorstwem w praktyce
II miejsce
Katarzyna Styk
Świętokrzyskie śladami Stanisława Staszica
III miejsce
Marta Mańka
Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 – jak to zrobić?

 

SEKCJA XVIII Rachunkowość i Finanse
I miejsce
Michał Palaczyk
Cash is the King
II miejsce
Mateusz Panikowski
Dlaczego 90 % inwestorów traci pieniądze czyli proste strategie do zysków
III miejsce
Klaudia Jurzec
Crowdfunding szansą pozyskania kapitału i sfinansowania przedsięwzięcia

 

SEKCJA XIX Humanistyczna
I miejsce
Elżbieta Murias
MetafoRA(K) – czyli świat choroby nowotworowej i jej znaczenia w doświadczeniu osób chorujących z perspektywy analizy treści blogów onkologicznych
II miejsce
Rafał Sowiński
Demony z puszki  – kulturoznawcze spojrzenie na napoje energetyzujące w Polsce
III miejsce
Natalia Krygowska
Wyidealizowane wspomnienie miejsca, którego już nie ma. Obraz wsi wołyńskiej w pamięci byłych mieszkańców Wołynia w okresie II Rzeczpospolitej

 

SEKCJA XX Zarządzanie Jakością Powietrza
I miejsce
Kamil Heba
Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym na przykładzie modelu OSPM
II miejsce
Paulina Bździuch
Pomiary stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu zewnętrznym i wewnętrznym na terenie miasta Krakowa w sezonie letnim
Joanna Żołyniak
Oszacowanie emisji wybranych zanieczyszczeń powietrza
z transportu drogowego dla miasta Sucha Beskidzka
III miejsce
Cezary Kulis
Pomiary zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym z użyciem miernika wielofunkcyjnego testo 435