Informacje na jego temat ogłosiło na swych stronach internetowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Najważniejsze wnioski płynące z ich lektury są następujące:

  • wnioski mają dotyczyć prowadzenia badań nad innowacjami i ich
    promocji, komercjalizacji wyników tych badań, nabywania kompetencji miękkich oraz zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesach komercjalizacji badań,
  • składającym wnioski jest uczelnia,
  • jedna uczelnia może złożyć maksymalnie 13 wniosków (dla 13 projektów/kół),
  • miejscem i sposobem składania wniosków jest system ZSUN-OSF,
  • czasem składania wniosków będzie okres pomiędzy 12.10 a 13.11.

Chętne Koła prosimy o lekturę (szczegóły można znaleźć tutaj) i ewentualne przygotowywanie się pod kątem ewentualnych pomysłów w aspekcie przyszłych projektów/grantów w tym programie. Więcej informacji pojawi się już wkrótce, gdy uda się je doszczegółowić, a także zastanowić się nad uczelnianym podejściem strategicznym i operacyjnym 🙂

Kategorie: Projekty KN