W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami – Pana prof. dra hab. inż. Marka Cały, zapraszamy serdecznie do pomocy w organizacji Pierwszej Ukraińskiej Szkoły Letniej w AGH.

„Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci AGH,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie udziału w organizacji obozu letniego dla Pierwszej Szkoły Ukraińskiej w Krakowie (https://nezlamna.org/).
Do WILiGZ zgłosiła się Dyrektor Szkoły – Pani Estella Kirsanova, która opiekuje się gronem 150 dzieci w przedziale wiekowym 6-14 lat, z prośbą o wsparcie i zabezpieczenie sal/klas do prowadzenia zajęć. Zajęcia w ramach obozu letniego Pierwszej Ukraińskiej Szkoły w Krakowie odbędą się w terminie 01-26.08.2022 w 5 salach WILiGZ w pawilonie A1. Przedsięwzięcie to odbywa się za zgodą i pełną akceptację władz AGH. Dyrekcja Szkoły zabezpiecza inicjatywę pod względem opieki nauczycieli. Ze strony WILiGZ udostępniamy sale wykładowe oraz opiekę ze strony wolontariuszy – pracowników wydziału.
Dodatkowe zajęcia/aktywności w ramach obozu letniego, które mogłyby zainteresować dzieci, a jednocześnie przedstawić szerokie spektrum działań AGH, byłyby niewątpliwie ciekawym uzupełnieniem obozu letniego. Proszę o zgłaszanie propozycji takich działań (prezentacja, pokaz na terenie kampusu AGH etc.) drogą mailową (wilgz@agh.edu.pl) do dnia 4 sierpnia (czwartek). Osoba do kontaktu to Michał Twardosz (500789413).
Dziękuję za każdą ofertę i Pozdrawiam Serdecznie!
Marek Cała, Dziekan WILiGZ”

W pełni dołączamy się do słów Pana Dziekana, serdecznie zapraszając do udziału 🙂

Kategorie: Zaproszenia