W imieniu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH zapraszamy chętnych Kolistów zainteresowanych górnictwem, naukami pokrewnymi oraz szeroko pojętą gospodarką zasobami do pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu (oraz skorzystania merytorycznego z) XXX Jubileuszowej Szkole Eksploatacji Podziemnej.

W dniach 27-29.09 odbędzie się ona w Hotelu Qubus w Krakowie. Szkoła ta jest największą tego typu konferencją w Polsce a wydaje się, że także w tej części Europy. W tym momencie w gronie jej uczestników znajduje się już 400 osób. Chętnych do pomocy i na tej podstawie skorzystania z wartości dodanej konferencji zapraszamy do kontaktu z Panem mgr inż. Jarosławem Kulpą (jkulpa@min-pan.krakow.pl). Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂

Kategorie: Zaproszenia