W imieniu Komitetu Organizacyjnego 57. Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego serdecznie zapraszamy na obrady według planu zaprezentowanego tutaj. 

Natomiast materiały konferencyjne zawierające streszczenia prezentowanych referatów mogą Państwo odnaleźć pod tym linkiem.

Życzymy udanych prelekcji i owocnych dyskusji!