Bardzo gorąco dziękujemy za zaangażowanie i działanie w organizacji, w tym Centralnemu Komitetowi Organizacyjnemu :-), wczorajszej 62. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH.

Myślimy, że pomimo trudnego, epidemicznego czasu i związanych z nim wyzwań (głównie realizacji w formie hybrydowej) wydarzenie udało się. Powyższą opinię opieramy na wielu ciepłych informacjach i mailach, które otrzymał Pan Pełnomocnik, za które bardzo gorąco dziękujemy. Proszę pozwolić na kilka gorących, pokonferencyjnych informacji i materiałów:
Zestawienie najważniejszych informacji dotyczących Obszaru Zielonego SKN AGH:
Poniżej przedstawiamy plik prezentowany w trakcie uroczystego rozpoczęcia konferencji, zestawiający najważniejsze informacje dotyczące naszego, Zielonego obszaru Studenckich Kół Naukowych AGH. Życzymy przyjemnej i pozytywnej lektury.
Zestawienie laureatów i najważniejszych liczb związanych z 62BKSKN AGH:

Poniżej przedstawiamy plik prezentowany w trakcie uroczystego zakończenia konferencji, zestawiający jej laureatów w poszczególnych sekcjach tematycznych, a także najważniejsze informacje dotyczące tego wydarzenia. Życzymy przyjemnej i pozytywnej lektury.
Materiały konferencyjne 62BKSKN AGH
Przypominamy, że pod http://www.knpg.agh.edu.pl/62-barborkowa-konferencja-studenckich-kol-naukowych-agh-tuz-tuz/ znajdziecie materiały konferencyjne, będące zestawieniem wszystkich streszczeń referatów.
Zaproszenie dla laureatów I miejsc do publikacji swych referatów:
W ślad za konferencyjną tradycją oraz w nawiązaniu do wczorajszych informacji, serdecznie zapraszamy Laureatów I miejsc do opublikowania swych wystąpień w postaci artykułów naukowych w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydawnictwa AGH. Szczegóły dotyczące przygotowania tych materiałów przekażemy na początku stycznia, zaś swe materiały będziecie mogli Państwo przygotowywać do 28.02.021. Jest więc spoooro czasu :-).
Materiał filmowy 62BKSKN AGH

Jak Państwo wiecie części centralne konferencji (uroczyste rozpoczęcie i zakończenie, w tym oba koncerty – ceramicznych skrzypiec oraz Orkiestry Reprezentacyjnej AGH, pt. „Niech żyje nam górniczy stan (w pandemii też…)” były relacjonowane poprzez kanał YouTube AGH. Staraliśmy się nagrać ten materiał. Postaramy się jak najszybciej go udostępnić, a jego skróconą wersję umieścić w bibliotece YT AGH.