Już dziś na zapraszamy wszystkich Państwa na 24. Konferencję Studenckiego Ruchu Naukowego w Bartkowej (25-27.10.2019), wszelkie szczegóły organizacyjne będziemy przesyłać do Państwa stopniowo w najbliższych tygodniach zarówno na niniejszej stronie www, jak i mailowo. By je i całe wydarzenie jednak jak najlepiej przygotować niezbędnym jest powołanie i praca Komitetu Organizacyjnego.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do Kół Naukowych o przesyłanie do Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego dr hab. inż. Pawła Bogacza zgłoszeń studentów z naszego pionu chętnych do przystąpienia do w/w Komitetu i przede wszystkim działania w nim (to będziemy rozliczać :-)). 

Na zgłoszenia drogą mailową czekamy do 30. września. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nazwę koła naukowego, adres e-mail oraz zakres działania, który dana osoba planuje jako swą zasadniczą kompetencję w KO (kategorie działań, to: grafika, edycja tekstów, planowanie (w tym działania z liczbami) oraz logistyka).

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego niesamowitego wydarzenia!

Kategorie: Bartkowa