Miło nam przedstawić, ciesząc się, że udało się szybciej niż planowane było to w regulaminie, wyniki konkursu Grant Rektora AGH 2021_edycja IDUB.

W dniu 13 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2021-edycja IDUB.
W pracy komisji wzięli udział:
1. Prorektor ds. Studenckich AGH – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Przewodniczący Komisji.
2. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr hab. inż. Paweł Bogacz prof. AGH.
3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja.
4. Pełnomocnik Rektora ds Kół Naukowych – dr inż. Paweł Janowski.
5. Przedstawiciele URSS AGH – Jakub Śliwiński, Damian Płóciennik.
6. Przedstawiciel IDUB – dr inż. Szczepan Moskwa.
7. Dyrektor Centrum Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk.
8. Protokolant – mgr Karolina Sochacka.

W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 29 wniosków. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 138 205,35 zł. Z uwagi na pierwszą edycję konkursu oraz spełnienie kryteriów przez wszystkie Koła Naukowe, Komisja zarekomendowała i przyznała dofinansowanie w wysokości 100% dla wszystkich Kół Naukowych aplikujących w konkursie.

Pełen tekst powyższego Komunikatu znajduje się tutaj. Szanowni Państwo, Opiekunowie, Kolistki i Koliści, Braci Studencka, Wielkie Gratulacje dla wszystkich kół, które zdobyły Granty Rektora AGH 2021-edycja IDUB !

Prosimy pamiętać, że powyższy komunikat nie oznacza jeszcze rozpoczęcia projektów, a zwłaszcza wydatkowania pieniędzy. Zgodnie bowiem z pkt. V regulaminu konkursu,  koła powinny teraz potwierdzić realizację swych projektów. W tym celu należy złożyć do dnia 21.05.2021 u Pełnomocnika (w terminach konsultacji):
– oryginalne, papierowe wersji wniosków wraz z załącznikami, które były składane w konkursie elektronicznie (dokumenty aplikacyjne przesyłane do 30.04),
– wypełniony i potwierdzony odpowiednimi podpisami oraz pieczęciami Preliminarz projektu (vide załącznik nr 2 do Regulaminu wniosku),
– podpisane przez uczestników projektu po dwa egzemplarze (po podpisie „przez obie strony” jeden pozostanie dla AGH, drugi dla Kolistki/Kolisty) Umowy o przeniesieniu na AGH praw do dóbr własności intelektualnej stworzonych przez studenta w ramach działalności objętej dofinansowaniem (vide załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu).
Oba załączniki (preliminarz i umowę o przeniesieniu praw autorskich) dla przypomnienia przedstawiamy w plikach poniżej.