W imieniu Oskara Skutnika – Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego (URSS AGH) przekazujemy niniejszym ważny komunikat wyborczy związany z wyborami do Rady Kół Naukowych.

„Zgodnie z Zarządzeniem dotyczącym wyborów do RKN przesyłamy informacje dotyczące głosowania:
Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 24-25 lutego w 9 blokach, zgodnie z podziałem zarządzonym przez prorektora ds. studenckich. Głosowanie będzie możliwe 24.02 w godzinach 12:00 – 22:00. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma równą ilość głosów zostanie przeprowadzona druga tura głosowania, która odbędzie się 25.02 w godzinach 12:00 – 22:00.

W przypadku, gdy w danym bloku kandydaturę zgłosiła tylko jedna osoba głosowanie zostanie przeprowadzone poprzez aklamację (brak konieczności głosowania).

W przypadku większej ilości kandydatów wybory do Zarządu Rady Kół Naukowych odbędą się poprzez platformę vote.agh.edu.pl/studenci. Logowanie do systemu możliwe jest tylko przez maila w domenie @student.agh.edu.pl, hasłem jest hasło do poczty AGH.

Każde koło może wziąć udział tylko w głosowaniu na przedstawiciela bloku, do którego należy. Osobą uprawnioną do głosowania jest przewodniczący koła, który oddaje głos w imieniu całego koła. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.

Jeżeli dostałeś tę wiadomość pocztę inną niż poczta AGH proszę w odpowiedzi przesłać adres mailowy w domenie @student.agh.edu.pl. Mail jest potrzebny do rejestracji do głosowania. Jeżeli osobą głosującą będzie osoba inna niż przewodniczący koła również proszę o taką informację wraz z adresem mailowym osoby upoważnionej do głosowania.

Proszę o testowe zalogowanie się do systemu przed głosowaniem.

W przypadku problemów z logowaniem lub oddaniem głosu proszę o kontakt pod adresem uskw@samorzad.agh.edu.pl

Dołączam również listę zgłoszonych kandydatów.

Blok

Kandydat

Koło

1

Dominik Żydzik

Eko-Energia

1

Kacper Zgórski

KN Geodetów Dahlta

2

Sylwia Rusnak

SKN Zarządzanie

3

Karolina Michalak

KN Mechaników

4

Wojciech Woźny

KN Powierzchnia

5

Wiktor Matuszewski

AGH Medical Technology

5

Szczepan Malaga

AGH Solar Plane

6

Jakub Michalik

KN Era Inżyniera

6

Aleksandra Lis

KN INTEGRA

6

Dominika Kurczyna

AGH Solar Boat

7

Natalia Mizera

AHG Space Systems

8

Klaudia Krawczyk

KN Ekospirit

9

Tomasz Sobkiewicz

KNI Kernel

9

Maciej Wyleciał

KN Spectrum

Kategorie: Ważne