Informujemy o bardzo ważnym terminie 11.10 + instrukcja dotycząca rejestracji wniosków w systemie eCOP!

W załączniku znajdą Państwo pismo Prorektora ds Studenckich – Pana prof. Dańko, dotyczące zaproszenia kół naukowych AGH do uczestnictwa  w programie Koła naukowe tworzą innowacje, wskazujące także na ważne daty oraz sposoby pracy.

Zwracamy szczególną uwagę na datę 11.10 i godz. 23:59. Jest to termin, do którego koła muszą zgłosić (po wcześniejszej akceptacji Dziekana) w systemie eCOP swoje propozycje na projekty grantowe w programie a także opisać je tam jak najszerzej tylko dadzą radę. Projekty te będzie można uszczegóławiać w eCOP po tym terminie. Proszę natomiast zauważyć, że AGH będzie musiało określić także swój wewnętrzny system weryfikacji zgłoszeń, gdyż ministerstwo założyło możliwość zgłoszenia maksymalnie 13-tu wniosków, więc jak najszersze wypłenienie swych wniosków będzie bardzo wskazane. By pomóc w ich przygotowywaniu, i to jeszcze tak szybkim czasie, wszelką pomocą służy Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej CTT AGH, co przedstawiamy w kolejnym załączniku.

Tak krótki termin dla powyższych prac wynika z informacji od MNiSW, że wnioski, które nie znajdą się (nie zostaną tam zakotwiczone) w systemie eCOP do 11.10, nie będą mogły być potem procedowane w dalszej części zgłoszenia przez uczelnię (do 13.11). Stąd w załącznikach przekazujemy kolejny pomocny plik dotyczący eCOP oraz opis programu grantowego.

W załącznikach dodajemy również w imieniu  Pana Dyrektora Adama
Lichoty z Centrum Obsługi Projektów AGH instrukcję dotyczącą rejestracji dokumentów w systemie eCOP. Przyda się ona z pewnością kołom składającym swe wnioski w programie grantowym MNiSW „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Trzymamy kciuki za pomyślność i życzymy wszelkiego powodzenia w działaniach 🙂

Kategorie: Ważne