Kontynuując zaproszenie na oraz informacje dotyczące naszego najważniejszego wydarzenia studenckiego ruchu naukowego AGH poniżej przedstawiamy kolejne ważne dotyczące go wiadomości.

Z dniem dzisiejszym rusza system zgłoszeń na konferencję! Do 27.11 i godz. 23:59 można zgłaszać tam referaty i przesyłać treści ich streszczeń (formatkę streszczenia przekazujemy poniżej), których zbiór stworzy nasze materiały konferencyjne. Proszę pamiętać o przedstawieniu w tamtym miejscu wszystkich potrzebnych informacji, a także o wcześniejszej opiekuńskiej akceptacji zgłoszeń. Pozwoli to zachować Państwu pełne „panowanie” nad sytuacją, a nam po prostu zdążyć.

Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji także studentów spoza naszego, zielonego obszaru, studentów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Bardzo Serdecznie Zapraszamy :-). AGH stoi dla wszystkich otworem :-). Jedynym ograniczeniem stanie się niemożność brania udziału w ocenie konkursowej (poza studentami AGH, z których każdy może wziąć udział w konkursie).

Działając na bazie przeszłości (ostatnich edycji konferencji) oraz informacji i potwierdzeń, które już spłynęły od opiekunów kół, w pliku poniżej przedstawiamy obowiązujący na ten czas, wstępny układ sekcji tematycznych. Będziemy je ostatecznie weryfikowali liczbą i rodzajem przygotowywanych referatów. Jeśli już natomiast wcześniej będziecie Państwo widzieli, że należy to zrobić, gorąco zapraszamy do kontaktu mailowego z Pełnomocnikiem.

Przekazujemy Państwu także zaakceptowany regulamin oceny wystąpień w trakcie konferencji.

Bardzo miło nam przekazać, że na bazie zakończonych wczoraj zgłoszeń ukonstytuował się Komitet Organizacyjny 62BKSN AGH. Bardzo dziękujemy za przystąpienie do niego Kolistom i Opiekunom :-): KN Ceramika Artystyczna, KN Transpeed oraz KN Zarządzanie. Rozpoczynamy działania organizacyjne o charakterze centralnym (materiały konferencyjne, zaproszenia, plakaty, dyplomy, system identyfikacji wizualnej konferencji, prace nad nagrodami etc). Trzymajcie za nas kciuki. Trzymamy też mocno kciuki za działania dotyczące organizacji poszczególnych sekcji tematycznych.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Pamiętajmy, to NAJwiększe wydarzenie naukowe w naszym pionie, NAJstarsza funkcjonująca studencka konferencja naukowa i NAJlepsza szansa na pokazanie przez studentów wyników swych prac naukowych, grantów rektorskich, wyjazdów naukowych etc.