BARBÓRKA i 63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

W imieniu Jego Magnificencji Rektora AGH – Pana prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami – Pana prof. dra hab. inż. Marka Cały, a także Komitetu Organizacyjnego obchodów, na czele z Panem dr hab. inż. Markiem Borowskim, prof. AGH, zapraszamy Państwa, całą społeczność kół naukowych do Świętowania BARBÓRKI, co będziemy czynić 4.12 oraz w dniach 8-9.12.

(więcej…)