63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

W poniedziałek 28.11 zakończył się proces aplikacji do udziału w naszej konferencji, a także odbyło się spotkanie opiekunów kół (przybyli głównie opiekunowie sekcji tematycznych), poświęcone organizacji konferencji. W trakcie jego trwania ustaliliśmy nazwy sekcji oraz podział osobowy na nie. Podział ten, wraz z układem ilościowym referatów (w sumie aż 225 referatów 321 autorów), a także opiekunami sekcji, przedstawiam w pliku z załączników.

(więcej…)

Zaproszenie do udziału w wydarzeniach pod nazwą Mosznowładcy

W imieniu Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH zapraszamy wszystkich Kolistów a także opiekunów kół naukowych AGH do udziału w dwudniowym wydarzeniu pod nazwą Mosznowładcy, poświęconemu szerzeniu świadomości na temat profilaktyki oraz samej profilaktyce raka jąder oraz raka prostaty, odbywającym się w ramach akcji Movember (https://eu.movember.com/).

(więcej…)

Opiekuńskie zmiany w KN Hydro

Pragniemy przekazać, że po jedenastu latach z funkcji opiekuna Koła Naukowego Hydrogeologów Hydro zrezygnował Pan dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn, prof. AGH. Gorąco Dziękuję Panu Profesorowi za serce i trud włożony w tym czasie w opiekę nad kołem, a także życzę samych sukcesów w dalszej drodze zawodowej, w tym dziekańskiej, oraz w życiu osobistym.

(więcej…)